این افراد نمی توانند از بورس کالا خودرو بخرند!

منبع خبر: رویداد 24
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66406258/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%AE%D8%B1%D9%86%D8%AF%21

توسط دکتر ژند

دکتر ژند