اوراق گواهی سکه ابزار کنترل نقدینگی

این کارشناس بازار سرمایه در رابطه با مزایای این اوراق برای مردم گفت: هزینه نگهداری اوراق گواهی سکه، برای اشخاصی که علاقه‌مند به خرید این دارایی هستند نسبت به نگهداری فیزیکی آن بسیار کم است، به عنوان مثال افراد باید در سررسید هزینه اندکی مانند ۱۳ هزار تومان به عنوان انبار داری صندوق پرداخت کنند، همچنین استفاده از اوراق گواهی سکه ریسک عدم تطبیق استاداردهای سکه و مسکوک را به حداقل می‌رساند.

وی افزود: تمامی گواهی سپرده‌های کالایی و اوراق گواهی سکه می‌توانند از طریق کاهش سرعت گردش پول به کنترل تورم کمک کنند. البته گفتنی است که اوراق گواهی سکه عمدتا برای کنترل قیمت سکه است و نقش کمی را در کنترل نرخ تورم ایفا می‌کند.

آقا بزرگی در پایان بیان کرد: هر چه ابزارهای نوین را در بازارهای مالی من جمله بازار سرمایه بیشتر کنیم، زمینه توسعه اقتصاد کشور و بازار سرمایه فراهم می‌شود.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65705768/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B3%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C

وی افزود: در هفته‌های گذشته قبل از رونمایی از اوراق گواهی سکه، قیمت نقدی آن حدود یک یا دو درصد بیش از اوراق گواهی بود، اما این ابزار توانست قیمت سکه را کنترل کند، پس این اوراق ابزاری مفید برای کنترل نوسان در بازار سکه محسوب می‌شود.

به گزارش بازار به نقل از ایبنا، فردین آقا بزرگی کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: اوراق گواهی سکه می‌تواند به جمع آوری نقدینگی و در نتیجه کنترل تورم کمک کند، البته باید بگوییم که برای کنترل تورم دو روش وجود دارد، یک کاهش سرعت گردش پول و دوم کاهش حجم نقدینگی، که اوراق گواهی سکه منجر به کاهش سرعت گردش پول می‌شود.

اوراق گواهی سکه ابزاری برای تامین مالی
به گفته آقا بزرگی، یکی از کارکردهای اوراق گواهی سکه تامین نقدینگی است. به این صورت که دولت با فروش دارایی مسکوک تحت عنوان گواهی به نوعی تامین مالی می‌کند.

توسط دکتر ژند

دکتر ژند