اوراق تبعی؛ ابزاری مناسب برای بازگرداندن اعتماد به بازار سرمایه

به گزارش بازار به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، در بسته ۱۰ بندی حمایت فوری از بازار سرمایه در دو بند به انتشار اوراق اختیار تبعی اشاره شده بود. بند اول مربوط به انتشار این اوراق روی پرتفوی های کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان بود. بند دوم نیز مربوط به انتشار اوراق اختیار تبعی فروش روی سهام صندوق های درآمد ثابت تا سقف ۴۰ هزار میلیارد تومان بود.

حسن رضایی‌پور مدیرعامل کارگزاری هوشمند رابین در این خصوص بیان کرد:در چند روزی که از انتشار اوراق تبعی (سهام یار) می گذرد، بازار استقبال خوبی از این اوراق کرده است. از یک جنبه می توان به اوراق تبعی به عنوان ابزاری برای بیمه کردن سهام نگاه کرد؛ اما جنبه دوم اینجاست که اقدامات اینچنینی باید تداوم داشته باشد و به اکثریت بازار هم تعمیم پیدا کند. معتقدم باید در آینده بتوان تعداد بیشتری از فعالان بازار سرمایه را در این طرح دخیل کرد تا اثر گذاری این طرح افزایش یابد.

رضایی پور ادامه داد: به نظر می‌رسد اگر امکان انتشار اوراق تبعی توسط ناشران در بازار تقویت شود، هم ریسک‌های بازار کاهش خواهد یافت و هم اعتمادسازی صورت خواهد گرفت. تجربه نشان داده هر چه ابزار پوشش ریسک عمق بیشتری داشته باشد، اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار هم افزایش خواهد یافت. در شرایطی که سهم‌هایی با نسبت P/E حدود ۳ در بازارسرمایه وجود دارند و مقایسه وضعیت بازار سرمایه با بازارهای موازی نشان می‌دهد این بازار از بازارهای رقیب حتی بازار بدهی جامانده، یعنی بی اعتمادی مانع رشد بازار سهام شده است. طبیعی است هر چقدر بتوان با استفاده از ابزارهای مشتقه از ریسک‌های این بازار کاست، می‌توان در بازگرداندن اعتماد به بازار سرمایه هم موفق تر عمل کرد.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65720084/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%9B-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87

این کارشناس بورس در رابطه با انتشار اوراق تبعی فروش روی پرتفوی صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت اظهار کرد: ابزارهای مشتقه همواره مکمل بازار سرمایه بوده اند. اولین کارکرد این ابزارها هم پوشش ریسک است. هر چقدر بتوان عمق اوراق تبعی را افزایش داد، ریسک های بازار سرمایه هم کاهش خواهد یافت. ضمن اینکه انتشار اوراق اختیار تبعی فروش روی سهام صندوق های درآمد ثابت، نگرانی‌هایی را که برای بعضی فعالان بازار سرمایه در مورد این صندوق ها وجود داشت، از بین برد.

توسط دکتر ژند

دکتر ژند