انعقاد 189 هزار قرارداد آتی به ارزش 1.1 همت در بورس کالا | در


در دومین ماه از تابستان امسال انعقاد 189 هزار قرارداد آتی به ارزش 1.

1 همت در بورس کالا منعقد شد.

– ، ارزش معاملات بازار قراردادهای آتی بورس کالای ایران در مرداد امسال به بیش از 1141 میلیارد تومان رسید؛ حجم قراردادهای منعقده در بازار آتی 189 هزار و 932 قرارداد بود و به این ترتیب در دومین ماه از تابستان 1401 شاهد افزایش 8.

5 درصدی در حجم قراردادهای آتی نسبت به تیرماه امسال بودیم.

بر اساس این گزارش، در جریان معاملات مرداد، تعداد 146 هزار و 100 قرارداد آتی زعفران نگین منعقد شد و ارزش بیش از 720 میلیارد تومانی برای آن به ثبت رسید.

زعفران نگین با این عملکرد معاملاتی و کسب سهم 77 درصدی و 63 درصدی از حجم و ارزش کل قراردادهای منعقده در ماهی که گذشت، توانست مقام نخست معاملات را در حجم و ارزش از آن خود کند.

معامله گران این تعداد قرارداد را در 3 سررسید شهریور، آبان و دی 1401 منعقد کردند.

این گزارش می افزاید: انعقاد 38 هزار و 336 قرارداد آتی صندوق طلا در 3 سررسید مرداد، مهر و آذر 1401 نیز ارزش نزدیک 411 میلیارد تومانی را در بازار به ثبت رساند.

قراردادهای مذکور 20 درصد از حجم کل و 36 درصد از ارزش کل معاملات را به خود اختصاص دادند و این دارایی پایه رتبه دوم را در هر دو پارامتر حجم و ارزش معاملات ماهانه به دست آورد.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn64821396/%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A2%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%87%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7

توسط دکتر ژند

دکتر ژند