امکان افزایش سرمایه بانک های تخصصی با درآمد فروش سهام پتروشیمی خلیج فارس

در بند د ماده 18 قانون بودجه سال 1401 به دولت اجازه داده شد با رعایت سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی تا 35 هزار میلیارد تومان از درآمد فروش سهام شرکت های دولتی و همچنین اموال منقول و غیرمنقول را صرف افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی کند.

دولت در حال حاضر مالک 100 درصد از سهام بانک های ملی، کشاورزی، سپه، صنعت و معدن، توسعه صادرات و مسکن است و تقویت سرمایه این بانک ها به خصوص بانک های تخصصی از محل آورده نقدی بسیار ضروری است.

– به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یکی از اقداماتی که موجب افزایش نرخ کفایت سرمایه بانک ، بهبود وضعیت ترازنامه و افزایش قدرت وام دهی بانک می شود، افزایش سرمایه است.

روز دوشنبه هفته جاری معامله 12 درصد از سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس نسبت به ارز 108 هزار میلیارد تومان به فروش رسید و طبق مقررات تعیین شده در مدت 20 روز کاری باید 30 درصد از ارزش معامله واریز شود.

بنابراین دولت تا چند روز آینده حدود 32 هزار میلیارد تومان از این محل به دست خواهد آورد و طبق ظرفیت مشخص شده در قانون بودجه سال 1401، دولت


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65506459/%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85

طبق قانون بودجه سال 1401 بانک مرکزی می تواند از محل فروش سهام شرکت های دولتی تا سقف 35 هزار میلیارد تومان صرف افزایش سرمایه بانک های دولتی کند و با فروش سهام صنایع پتروشیمی خلیج فارس این امکان در سال جاری فراهم شد.

توسط دکتر ژند

دکتر ژند