امروز فرصت ثبت سفارش خودروی جدید در بورس کالا

خودروساز جدیدی وارد مسیر عرضه از طریق بورس کالا شده است.

اولین عرضه این خودرو ساز در اولین روز آبان اتفاق می افتند و فرصت ثبت سفارش تا امروز است. گزارش اکوایران در این باره را در لینک زیر بخوانید:منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65364353/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7

توسط دکتر ژند

دکتر ژند