الکس هادی تقی کیست؟/ میلیاردر ایرانی-کانادایی مشتری پرسپولیس را بیشتر بشناسید

منبع خبر: اندیشه معاصر
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66906503/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%B3-%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%82%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F%2F-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%B1%D8%A7

توسط دکتر ژند

دکتر ژند