الاکلنگ سهام و ارز/ ربع سکه پرچمدار شد

منبع خبر: اکو ایران
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020206697767880704/%D8%A7%D9%84%D8%A7%DA%A9%D9%84%D9%86%DA%AF-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%2F-%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%B3%DA%A9%D9%87-%D9%BE%D8%B1%DA%86%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

توسط دکتر ژند

دکتر ژند