اقتصاد دستور نمی پذیرد؛ نوبت حرکت بورس هم می رسددر دوران حضور آقای طیب نیا در وزارت اقتصاد هم، بانک مرکزی سیاست های انقباضی در پیش گرفت و رقابت منفی بانک ها و موسسات مالی غیر مجاز، – به گزارش سرمایه، بالا بودن نرخ بهره است؛ اما یکی از مشکلات اساسی این بازار، همین نرخ بهره است. کما اینکه اگر روند ورود و خروج پول به بازار …
منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66093747/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D8%9B-%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%87%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%AF

توسط دکتر ژند

دکتر ژند