افزایش معاملات گواهی سپرده در هفته نخست مرداد ۱۴۰۱


به گزارش بازار، حجم معاملات هفتگی بازار گواهی سپرده کالایی در بورس کالای ایران در هفته افزایش معاملات گواهی سپرده در هفته نخست مرداد ۱۴۰۱منتهی به ۷ مرداد، ۲۳ میلیون و ۵۱۹ هزار و ۱۵۹ ورقه بهادار مبتنی بر کالا به ارزش نزدیک ۸۲۳ میلیارد و ۵۵۱ میلیون تومان شد. این درحالی است که ارزش معاملات هفته منتهی به ۳۱ تیر بیش از ۲۷۷ میلیارد تومان برای ۱۶ میلیون و ۳۲۴ هزار و ۶۴ ورقه بهادار مبتنی بر کالا بود.

در جریان معاملات هفته گذشته در بازار مالی بورس کالا، ۱۳ میلیون و ۳۶۹ هزار و ۵۳۵ گواهی سپرده زعفران در حالی دست به دست شد که این دارایی پایه با ثبت ارزش نزدیک ۵۵۸ میلیارد و ۳۶۹ میلیون تومان صدرنشین شد و با کسب سهم ۶۸ درصدی از ارزش کل معاملات و ۵۷ درصدی از حجم، در جایگاه نخست ایستاد.

به این ترتیب عنوان برتر معاملات هفته قبل که در اختیار سیمان بود، به زعفران رسید و این دارایی از سیمان جلو زد.

جزییات معاملات هفتگی بازار فیزیکی در هفته نخست مرداد

سیمان با ثبت معامله ۸ میلیون و ۲۵۶ هزار گواهی سپرده رتبه دوم را از نظر حجم از آن خود کرد و ارزش معاملات این دارایی نزدیک به ۶ میلیارد و ۱۱۶ میلیون تومان شد. سهم این دارایی از حجم کل معاملات ۳۵ درصد بود.

در هفته گذشته همچنین، یک میلیون و ۴۶۱ هزار و ۳۰۰ گواهی سپرده سکه طلا نیز به ارزش بیش از ۲۱۹ میلیارد و ۴۱۹ میلیون تومان دست به دست شد که این دارایی پایه رتبه سوم را در حجم و دوم در ارزش معاملات از آن خود کرد. سهم طلا از حجم کل معاملات ۶ درصد و از ارزش کل معاملات ۲۶ درصد برآورد شد.

ارزش معامله ۴۳۲ هزار و ۲۲۸ گواهی سپرده شیشه نیز از رقم ۳۹ میلیارد و ۶۳۳ میلیون تومان فراتر رفت و این دارایی مقام سوم را از لحاظ ارزش بعد از زغفران و سکه به نام خود کند. این دارایی پایه سهم ۵ درصدی را از ارزش کل معاملات از آن خود کرده بود.

در هفته قبل و بر پایه ۲ دارایی پسته و زیره سبز نیز در مجموع ۹۶ گواهی سپرده دست به دست شد و ارزش ۱۳ میلیون و ۷۹۸ هزار تومان را رقم زد.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn64527719/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF

توسط دکتر ژند

دکتر ژند