افزایش فروش دو نماد از بزرگترین صنعت بورس تهران/ شلرد و شیران رکورد زدند

منبع خبر: اکو ایران
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65225239/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AF%D9%88-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%2F-%D8%B4%D9%84%D8%B1%D8%AF

توسط دکتر ژند

دکتر ژند