افزایش ضریب اوراق تبعی صندوق‌های با درآمد ثابت

مدیر صندوق توسعه بازار سرمایه افزود: این بدان معناست که صندوق‌های سرمایه گذاری با درآمد ثابت زمانی که اوراق تبعی را از صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه خریداری می‌کنند به ازای خرید هر ده ریال، معادل هفت ریال در نصاب سهام آن‌ها لحاظ خواهد شد.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65316335/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B6%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D8%A8%D8%B9%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA

به گزارش بازار، قادر معصومی خانقاه گفت: با توجه به انتشار اوراق تبعی از نوع تامین مالی توسط صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه و با توجه به شرایط خاص این صندوق، هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار با افزایش ضریب این اوراق در نصاب سهام صندوق‌های با درآمد ثابت از ۵۰ درصد به ۷۰ درصد موافقت کرد.

توسط دکتر ژند

دکتر ژند