افزایش سطح نااطمینانی و سردرگمی بورسشاخص کل بورس در هفته جاری افت حدودا دو درصدی داشت. علت این افت چیست؟ –
منبع خبر: اقتصاد 24
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn64518726/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D9%86%D8%A7%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3

توسط دکتر ژند

دکتر ژند