افزایش خوش بینی وال استریت به سقف بدهی و رشد شاخص های صنعتی

منبع خبر: شفقنا
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020265573039306752/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%82%D9%81-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D8%B4%D8%AF

توسط دکتر ژند

دکتر ژند