افت ارزش سهام در بازارهای بورس اروپا

به گزارش بازار، شاخص‌های اصلی بازارهای بورس کشورهای اروپایی امروز پنجشنبه، ۳ نوامبر ۲۰۲۲ معاملات خود را با سیر نزولی آغاز کردند.

از طرف دیگر، شاخص «ام‌آی‌بی ۳۰» بازار بورس ایتالیا با ۰.۵۹ درصد سقوط به ۲۲.۶۶۶ واحد نزول کرد.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65503938/%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7

در این راستا، شاخص «یورو استوکس ۶۰۰» با ۰.۹۲ درصد کاهش ارزش در سطح ۴۰۹,۶ واحد قرار گرفت.

شاخص‌ «دکس ۴۰» بورس آلمان با ۰.۶۱ درصد افت به ۱۳.۱۷۶ واحد و شاخص «فوتسی ۱۰۰» بورس لندن با ۰.۵۹ درصد نزول به ۷.۱۰۱ واحد سقوط کردند.

همچنین شاخص «کک ۴۰» بورس فرانسه با ۰.۷۸ درصد ریزش به ۶.۲۲۸ واحد افت کرد.

توسط دکتر ژند

دکتر ژند