افت ارزش سهام در بازارهای بورس اروپا


به گزارش بازار، شاخص‌های اصلی بازارهای بورس کشورهای اروپایی معاملات امروز جمعه، پنجم آگوست ۲۰۲۲ را با سیر نزولی آغاز کردند.

در این راستا، شاخص «یورو استوکس ۶۰۰» با کاهش نسبی کاهش ارزش در سطح ۴۳۹ واحد قرار گرفت.

شاخص «دکس ۴۰» بورس آلمان نیز به سطح ۱۳هزار و ۶۶۱ واحد سقوط کرد.

شاخص «فوتسی ۱۰۰» بورس لندن با ۰.۱۱ درصد سقوط ارزش به ۷ هزار و ۴۴۰ واحد رسید.

همچنین شاخص «کک-۴۰» بورس فرانسه با ۰.۰۵ درصد ریزش به ۶ هزار و ۵۱۰ واحد و شاخص «ام‌آی‌بی» بورس ایتالیا نیز با ۰.۱ درصد کاهش به ۲۲ هزار و ۶۵۵ واحد افت کردند.

این در حالی است که شاخص «ایبکس» بورس اسپانیا با ۰.۰۶ درصد افزایش ارزش به ۸ هزار و ۱۵۸ واحد کاهش یافت.

از طرف دیگر، نرخ برابری یورو/ دلار نیز در سطح ۱.۰۲۳۰ واحد قرار دارد.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn64603184/%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7

توسط دکتر ژند

دکتر ژند