اعلام مهلت ارائه درخواست تحویل فیزیکی اوراق سلف موازی یک شرکت پتروشیمی


مدیریت بازار مشتقه و صندوق های کالایی بورس کالا مهلت ارائه درخواست تحویل فیزیکی در اوراق سلف موازی استاندارد پلی اتیلن سنگین تزریقی شرکت پتروشیمی جم را اعلام کرد.


کلید واژه ها: شرکت پتروشیمی – پتروشیمی – پلی اتیلن سنگین – درخواست – فیزیکی – پتروشیمی جم – اعلام – اوراق – ارائه – تحویل – موازی – استاندارد – پلی اتیلن – بورس کالا – کالا – شرکت – مهلت – مدیریت – سنگین – بازار – اتیلن – صندوق – بورس


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn64661065/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D9%84%D9%81-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DB%8C%DA%A9

توسط دکتر ژند

دکتر ژند