اعلام زمان واگذاری سهام صندوق ذخیره فرهنگیان به معلمان

نجف پور کردی با اشاره به اینکه این فرآیند سه گام اساسی داشت، افزود: گام اول که در سال گذشته برداشته شد مدل سازی طرح به روش های علمی بود که چند ماهی به طول انجامید.

گام دوم فرآیند صحه گذاری و طی مراحل قانونی و تصویب آن در هیئت مدیره و هیئت امناء موسسه بود که انجام شد و حدود چهار ماه است که فرایند اجرای این طرح در حال انجام است؛ به طوری که تک تک شرکت های صندوق طبق قوانین و مقررات سازمان بورس کشور در فرآیند بورسی شدن هستند.

حمیدرضا نجف پور کردی درباره طرح ارزش مالکانه گفت: یکی از وعده هایی که ما به فرهنگیان عزیز عضو موسسه دادیم این بود که ارزش دارایی های آنان را که حدود 28 سال نزد صندوق ذخیره است تعیین کرده و در فرآیندی که اصطلاحا طرح ارزش مالکانه نام دارد به آن ها تقدیم کنیم.

مدیرعامل موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان از آغاز واگذاری سهام شرکت های صندوق به اعضا خبر داد و گفت: در مرحله اول و در اردیبهشت، بخشی از سهام یکی از شرکت های بورسی موسسه به اعضای بازنشسته صندوق واگذار می شود و این روند همچنان ادامه خواهد داشت.

مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان تصریح کرد: در سال گذشته وعده اجرای طرح ارزش مالکانه را از اردیبهشت 1402 داده بودیم که این امر محقق شد و فرآیند اجرایی شدن واگذاری سهام ارزش مالکانه دارایی ها برای اعضای بازنشسته فرهنگیان ا


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020100166933995520/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86

توسط دکتر ژند

دکتر ژند