اعلام جزییات سومین عرضه اولیه امسال بازار سرمایه

منبع خبر: منیبان
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020242235832070144/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87

توسط دکتر ژند

دکتر ژند