اعلام ارزش سهام عدالت+جدول


امروز یکشنبه (۲۳ مرداد ۱۴۰۱)، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به ۸ میلیون و۹۱۷ هزار و۹۳۳ تومان رسید.

به گزارش عرشه آنلاین، شاخص کل بازار بورس نیز با ۳۴۴۷ واحد کاهش در ارتفاع ۱.۴۶۳.۶۵۲ و شاخص هم  وزن در ارتفاع ۳۹۵.۴۴۷ واحدی قرار گرفته است.

ارزش معاملات امروز بازار بورس۴۲۲۳ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم ۵۵۲۹ هزار میلیارد تومان قرار داد.

بیشترین تاثیرگذاری شاخص بازار فملی،نوری،فولاد،فارس،شاراک،خساپا و وبانک بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار فرابورس بپاس، زاگرس، شراز، صبا،خدیزل، بمپنا و آریا فرابورس است. برخی نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.

ارزش سهام عدالت 490 هزار تومانی در 23 مرداد 1401

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار

فارس ۸۴۳ ۱۱۶۸
شگویا ۹۷۷ ۴۹
شاوان ۱۹۴۶ ۵
دانا ۹۲ ۴۵
بانرو ۲۳۹ ۳
رمپنا ۱۴۹۸ ۱۴۳
بگو ۶۴۴ ۲۴۴
کگل ۱۱۳۴ ۱۰۷
هخشتی ۲۳۳۰ ۸۰
فولاد ۵۷۴ ۲۵۲۰
فولاژ ۷۲۵ ۴۸
پیروزی ۴۱۴ ۱۱۶
ساراب ۱۶۹۸ ۹
در غیر این صورت ۵۹۸ ۳
هاپترو ۳۶۲۶ ۱
چقدر ۱۳۵۴ ۲۳۷
وپست ۴۲۲ ۱۶
مارون ۱۹۱۰۰ ۴۹
شپنا ۶۲۸ ۴۱۶
شتران ۵۱۱ ۲۶۰۰
شبندر ۷۶۵ ۹۳۰
بیسویچ ۱۶۰۶ ۹
وبملت ۳۰۴ ۳۰۵
وبصادر ۱۵۷ ۱۴۲۷
خاور ۱۸۵ ۴۲۰
وتجارت ۱۵۹ ۱۸۲۲
فایرا ۱۸۶۶ ۳۲
شراز ۱۲۸۹ ۴
جم ۴۱۴۴ ۴۲
فملی ۵۶۳ ۱۸۴۰
سدشت ۲۴۲۸ ۸
منفجر شد ۱۶۸۶ ۳۸
و مشاوره ۷۳۴ ۱۲
شبریز ۱۶۱۱ ۴۱
خساپا ۱۹۴ ۳۶
لکما ۷۲ ۲۲
ترانس ۲۰۳ ۳

ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۲۳ مرداد ۱۴۰۱

پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (23 مرداد1401) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 9 میلیون و645 هزار و243 تومان رسید.

تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار

فارس 843 2292
شگویا 977 47
شاوان 1946 4
دانا 92 16
بانرو 239 3
رمپنا 1498 137
بگو 644 239
کگل 1134 104
هخشتی 2330 78
فولاد 574 2520
فولاژ 725 73
پیروزی 414 296
ساراب 1698 9
در غیر این صورت 598 3
هاپترو 3626 1
چقدر 1354 181
وپست 422 16
مارون 19100 47
شپنا 628 1008
شتران 511 2090
شبندر 765 912
بیسویچ 1606 9
وبملت 304 299
وبصادر 157 1400
خودرو 205 47
وتجارت 159 1788
فایرا 1866 31
شراز 1289 4
جم 4144 41
فملی 563 1473
سدشت 2428 8
منفجر شد 1686 38
و مشاوره 734 12
شبریز 1611 15
خساپا 194 39
لکما 72 22
ترانس 203 3


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn64685909/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA%2B%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

توسط دکتر ژند

دکتر ژند