اعطای سهام عدالت به جاماندگان در چه مرحله ای است؟

منبع خبر: این تیتر
دسته بندی خبر: سیاسی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66624233/%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F

توسط دکتر ژند

دکتر ژند