اصلاح بازارگردانی – خبرگزاری بازار

اصلاح بازارگردانی

به اعتقاد فعالان بازار سرمایه، یکی از راهکارهای افزایش معاملات و اثر بخشی و نظامند کردن معاملات، اصلاح قوانین بازارگردانی است. موضوعی که بازارگردان و معامله گران و سازمان بورس برآن اتفاق نظر دارند.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65388079/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C

توسط دکتر ژند

دکتر ژند