اصلاح ادامه دار سهم خزامیاگزارش تحلیلی از وضعیت نماد خزامیا را در تایم فریم روزانه می خوانید. – به گزارش خزامیا در تایم فریم روزانه؛ نمودار تکنیکالی سهام زامیاد پس از رسیدن به سطح مقاومتی 1400 تومان اصلاحی شد و با شکست کف کانال به اصلاح تا قیمت 960 تومان ادامه داد. خزامیا در صورت عبور از میدلاین کانال می تواند تا سقف این کانال رشد قیمتی را تجربه کند.
منبع خبر: صدای بورس
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65420396/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7

توسط دکتر ژند

دکتر ژند