اسپیس ایکس ارزشمندترین استارت آپ آمریکا شد!

منبع خبر: جدید پرس
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020406571256205312/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%BE-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B4%D8%AF%21

توسط دکتر ژند

دکتر ژند