استفاده از ابزارهای مالی بازار را متعادل می کنداستفاده از ابزارهای مالی در بازار ارز گام خوب و روبه جلویی است، زیرا در نتیجه آن بازار به تعادل می رسد. – مدیرعامل کارگزاری هوشمند رابین معتقد است زیرساخت های ضعیف بازار سرمایه (سخت افزاری و نرم افزاری) پاسخگوی بیش از 50 میلیون کد سهامداری نیست. در گفتگو با رییس واحد آموزش های عمومی و تخصصی شرکت اطلاع رسانی و آموزش بورس، موضوع رتبه بندی در حوزه آموزش در بازار سرمایه بررسی شد.
منبع خبر: صدای بورس
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65858468/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF

توسط دکتر ژند

دکتر ژند