استعفای رییس سازمان بورس صحت دارد؟

منبع خبر: شهر آرا نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65398152/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%81%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%B5%D8%AD%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%9F

توسط دکتر ژند

دکتر ژند