استخدام کارمند اداری در هلدینگ‌ حامی پارس در تهران – «ای استخدام»


لوگو

استخدام هلدینگ‌ حامی پارس

هلدینگ حامی پارس جهت توسعه پروژه های خود در استان‌ تهران با مزایای فوق العاده از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می‌نماید.

کارمند اداری


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn64779299/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AD%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86

توسط دکتر ژند

دکتر ژند