استخدام کارشناس پشتیبانی بورس کالا برای کارگزاری آگاه در کرجکارگزاری آگاه در کرج جهت تکمیل کادر خود از واجدین شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید:عنوان شغلیشرایط احرازکارشناس پشتیبانی بورس کالادر تیم پشتیبانی مشتریان بورس کالا در کارگزاری آگاه نیاز به افرادی پرانرژی، – درباره مجموعه کارگزاری آگاه کارگزاری آگاه، ارائه دهنده …
منبع خبر: ایران استخدام
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66511429/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AC

توسط دکتر ژند

دکتر ژند