استخدام کارشناس ارشد فروش (بندرعباس) در کارگزاری مفید در هرمزگان – «ای استخدام»

استخدام کارگزاری مفید

شرکت کارگزاری مفید جهت تکمیل کادر تیم فروش شعبه بندرعباس خود در استان‌ هرمزگان از افرادی که علاوه بر علاقه به مسائل اقتصادی و بازار سرمایه در مهارت های فروش و مذاکره موثر توانمند هستند با شرایط زیر دعوت به همکاری می‌نماید.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65186236/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%28%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%29-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86

توسط دکتر ژند

دکتر ژند