استخدام مسئول دفتر در کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

منبع خبر: ایران استخدام
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66687256/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%88-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1

توسط دکتر ژند

دکتر ژند