استخدام مدیر روابط عمومی در گروه سرمایه گذاری ساختمانی شهر تمدن در البرز – «ای استخدام»


لوگو

استخدام گروه سرمایه گذاری ساختمانی شهر تمدن

گروه سرمایه گذاری ساختمانی شهر تمدن جهت تکمیل کادر خود در استان البرز از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

مدیر روابط عمومی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn64680779/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1

توسط دکتر ژند

دکتر ژند