استخدام سرپرست حسابداری در شرکت سهام سرما فریدونی پلاست در تهراناستخدام سهام سرما فریدونی پلاستشرکت سهام سرما فریدونی پلاست واقع در شهرک صنعتی شمس آباد جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. – استخدام سهام سرما فریدونی پلاستشرکت سهام سرما فریدونی پلاست واقع در شهرک صنعتی شمس آباد جهت تکمیل …
منبع خبر: ای استخدام
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66530823/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1

توسط دکتر ژند

دکتر ژند