از این پس هر هفته یک عرضه اولیه خواهیم داشت

منبع خبر: این تیتر
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020274447013007360/%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%B3-%D9%87%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA

توسط دکتر ژند

دکتر ژند