ارسال پیشنهاد راه اندازه بازار سرمایه گذاران حرفه ای به سازمان بورسمدیرعامل شرکت بورس تهران، اعلام کرد: برای تقویت بازار اولیه، موضوع ایجاد بازار سرمایه گذاران حرفه ای با هدف تقویت بازار سهام و تامین مالی شرکت های عام پروژه، – به سازمان بورس پیشنهاد شده است. به گزارش مدار اقتصادی، محمود گودرزی، در حاشیه مراسم عرضه اولیه 15 درصد از سهام …
منبع خبر: مدار اقتصادی
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66497170/%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87

توسط دکتر ژند

دکتر ژند