ارزش سهام عدالت چقدر شد؟بورس در هفته ای که گذشت رشد کرد و سهام عدالت نیز هم سو با شاخص کل بورس حرکت کرد. ارزش سهام عدالت این هفته چقدر شد؟ –
منبع خبر: راهبرد معاصر
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn64658198/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D8%9F

توسط دکتر ژند

دکتر ژند