ارزش سهام عدالت امروز 28 تیر 1402 چقدر شد؟+جدول | ارزش سهام عدالت

ارزش معاملات امروز بازار بورس5540 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم7297 هزار میلیارد تومان قرار داد.

382 و شاخص هم وزن در ارتفاع 712.

– امروز چهارشنبه (28 تیر 1402)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 10 میلیون 54 هزار 110 تومان رسید.

016.

539 واحدی قرار گرفته است.

اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020407272858386432/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AA%DB%8C%D8%B1-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D8%9F%2B%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای وبملت،شستا،فملی،تاپیکو،حکشتی،شپدیس،بوعلی،پارس صورت گرفت و شاخص های خاور،هرمز،شگویا،دی،اریا،خدیزل،غصینو بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند.

شاخص کل بازار بورس نیز با 16662 واحد کاهش در ارتفاع 2.

ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 28 تیر 1402 به 11 میلیون و84 هزار و969 تومان رسید.

توسط دکتر ژند

دکتر ژند