ارزش سبد سهام عدالت این هفته هم مثبت مانددر این گزارش و جدول همراه ارزش سبد سهام عدالت بررسی شد. – عرضه کالا در بورس الزاماتی دارد و باید توجه داشت که بازار ملک استاندارد نیست و بعید است فروش متری مسکن با روش فعلی موفق شود. مریم زارعیان، جامعه شناس و پژوهشگر از دلایل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مهاجرت از کشور و عواقب همه گیری آن در بین ایرانیان می گوید.
منبع خبر: صدای بورس
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65591134/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%B3%D8%A8%D8%AF-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF

توسط دکتر ژند

دکتر ژند