ارزش جدید سهام عدالت در ۹ آذر

پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (9 آذر 1401) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 8 میلیون و734 هزار و 759 تومان رسید.

قیمت پایانی هر سهم

شاخص کل بازار بورس نیز با 3167 واحد افزایش در ارتفاع 1.417.371 و شاخص هم  وزن در ارتفاع 413.115 واحدی قرار گرفته است.

ارزش سهام عدالت

تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

نام شرکت سهامی

ارزش معاملات امروز بازار بورس2803 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم5244 هزار میلیارد تومان قرار داد.

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار
فارس 705 2292
شگویا 946 47
شاون 1988 4
دانا 259 16
بانرو 267 3
رمپنا 1446 137
بگو 634 239
کگل 744 104
هخشتی 2444 78
فولاد 492 2520
فولاژ 801 73
فخوز 222 296
ساراب 2202 3
در غیر این صورت 581 3
هاپترو 3332 1
چقدر 1002 181
وپست 446 16
مارون 17825 47
شپنا 718 1008
شتران 360 2090
شبندر 914 912
بیسویچ 342 9
وبملت 274 299
وبصادر 139 1400
خودرو 240 47
وتجارت 141 1788
فایرا 444 31
شراز 1316 4
جم 3223 41
فملی 615 1473
سدشت 2428 8
تا سحر 1740 38
و مشاوره 752 12
شبریز 1623 15
خساپا 204 39
لکما 78 22
ترانس 190 3


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65844821/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B0%D8%B1

بیشترین تاثیرگذاری شاخص بازار فملی،وبانک،کگل،خودرو،شپنا،شتران و نوری بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار غصینو،بپاس،فغدیر،شبصیر،فزر،ودی و خدیزل شاخص بازار فرابورس است. برخی نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.

ارزش سهام عدالت 490 هزار تومانی در 9 آذر 1401

نام شرکت سهامی

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار
فارس 705 1168
شگویا 946 49
شاون 1988 5
دانا 259 45
بانرو 267 3
رمپنا 1446 143
بگو 634 244
کگل 744 107
هخشتی 2444 80
فولاد 492 2520
فولاژ 801 48
فخوز 222 116
ساراب 2202 9
در غیر این صورت 581 3
هاپترو 3332 1
چقدر 1002 237
وپست 446 16
مارون 17825 49
شپنا 718 416
شتران 360 2600
شبندر 914 930
بیسویچ 342 9
وبملت 274 305
وبصادر 139 1427
خاور 229 420
وتجارت 141 1822
فایرا 444 32
شراز 1316 4
جم 3223 42
فملی 615 1840
سدشت 2428 8
تا سحر 1740 38
و مشاوره 752 12
شبریز 1623 41
خساپا 204 36
لکما 78 22
ترانس 190 3

ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی در 9 آذر1401

رویداد۲۴ امروز چهارشنبه (9 آذر 1401)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به8 میلیون156 هزار و150 تومان رسید.

قیمت پایانی هر سهم

شاخص کل بورس در آخرین روز معاملاتی هفته کار خود را با سبزپوشی به پایان رساند؛ با این‌حال ارزش سهام عدالت امروز چقدر شد؟

توسط دکتر ژند

دکتر ژند