ارائه الگویی موفق و کاربردی جهت خصوصی سازی کیش ایر | مدیرعامل

کلید واژه ها: سازمان منطقه آزاد کیش – مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش – سازمان منطقه آزاد – سازمان – رییس سازمان خصوصی سازی – منطقه آزاد کیش – سازمان خصوصی سازی – معاون وزیر اقتصاد – خصوصی – خصوصی سازی – منطقه آزاد – نشست هم اندیشی – کیش ایر – بخش خصوصی – وزیر اقتصاد – واگذاری – رییس سازمان – منطقه – ارائه – معاون وزیر – هم اندیشی – مدیرعامل – شرکت های تعاونی – پیشنهاد – سرمایه گذاران – آزاد – محوریت – برگزار – سازی – سهام


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65379850/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%B1

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در نشست هم اندیشی معاون وزیر اقتصاد و دارایی، رییس سازمان خصوصی سازی و بخش خصوصی جزیره که با محوریت واگذاری کیش ایر برگزار شد از پیشنهاد سازمان جهت ارائه الگویی موفق برای سهام دار شدن کیشوندان در این طرح، – مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در نشست هم اندیشی معاون وزیر اقتصاد و دارایی، رییس سازمان خصوصی سازی و بخش خصوصی جزیره که با محوریت “واگذاری کیش ایر” برگزار شد از پیشنهاد سازمان جهت ارائه الگویی موفق برای سهام دار شدن کیشوندان در این طرح، خبر داد.

با سهام دار شدن کیشوندان و خرید شرکت کیش ایر از سازمان خصوصی سازی می توان گام های موثری در حفظ و ارتقاء جایگاه اصلی هواپیمایی کیش در این منطقه برداشت.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازایلنا؛ با ارائه مدلی هدفمند از سوی سازمان منطقه آزاد کیش جهت واگذاری کیش ایر با ایفای نقش سرمایه گذاران و خرید سهام توسط کیشوندان در قالب شرکت های تعاونی یا شرکت های بخش خصوصی بر نقش مهم مردم این منطقه در مدیریت هواپیمایی کیش به عنوان ابزار استراتژیک در حوزه حمل و نقل هوایی، تاکید شد.

لازم به ذکر است با واگذاری مدیریت شرکت کیش ایر به بخش خصوصی و کیشوندان، این ایرلاین به عنوان مهترین ابزار استراتژیک در حوزه حمل و نقل هوایی می تواند نقش مهم و ارزشمندی در رونق گردشگری و همچنین فعالیت های تجاری این جزیره ایفا کند.

همچنین با ارائه مدل واگذاری هواپیمایی کیش به عنوان شرکت دولتی به بخش خصوصی به طور حتم این اقدام مهم به نفع مردم جزیره خواهد بود.

سازمان منطقه آزاد کیش در نشست هم اندیشی که در سالن اجتماعات سازمان برگزار شد، پیشنهادی مبنی بر سهام دار شدن کیشوندان که زمینه ساز تثبت و ماندگاری مزایای هواپیمایی کیش می شود، ارائه کرد.

توسط دکتر ژند

دکتر ژند