اختیار قیمت گذاری و روش قیمت گذاری با بورس کالاستعضو شورای عالی بورس کالا در رابطه با تغییر قیمت پایه ارز از نیما به توافقی توسط بورس کالا گفت: در واقع اختیار قیمت گذاری و روش قیمت گذاری با بورس کالاست، – مگر اینکه ستاد تنظیم بازار براساس مجوزی که از شورای هماهنگی اقتصادی دولت و ستاد هماهنگی سران قوا گرفته، ورود کند. …
منبع خبر: آهن نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66509057/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط دکتر ژند

دکتر ژند