اختلاف قیمت ارز آزاد و نیمایی، منجر به افزایش سفته بازی و تورم می شود

منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65555942/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%8C-%D9%85%D9%86%D8%AC%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D9%81%D8%AA%D9%87

توسط دکتر ژند

دکتر ژند