اخبارکوتاه بهابازار | افزایش فروش و تحویل محصول فولاد مبارکه


افزایش فروش و تحویل محصول فولاد مبارکه در بورس کالا تا آغاز عرضه اوراق اختیار فروشِ تَبَعی 15 شرکت در بسته اخبار کوتاه بهابازار.


کلید واژه ها: فولاد مبارکه – افزایش فروش – اخبار کوتاه – اخبار – کوتاه – بورس کالا – فروش – افزایش – مبارکه – فولاد – محصول – اوراق – تحویل – کالا – بورس – بسته – شرکت – آغاز – عرضه


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65266500/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1

توسط دکتر ژند

دکتر ژند