احمدی نژاد از یک طرف می گفت آمریکا فلان است از طرف دیگر چند میلیارد دلار برای خرید سهام به آمریکا منتقل کرد

منبع خبر: مستقل آنلاین
دسته بندی خبر: سیاسی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020103368993222656/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط دکتر ژند

دکتر ژند