اجازه ورود مافیای زعفران را به بورس کالا نمی دهیمعده ای می خواهند از قِبَل کشاورزان زعفران کار، درآمد کسب کنند؛ این مافیا به بورس زعفران هم رسوخ کرده، ولی جلوی دلالان ایستاده ایم. –
منبع خبر: اقتصاد 24
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn64729382/%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85

توسط دکتر ژند

دکتر ژند