ابهامات کلان اقتصادی بسته حمایت از بورس را تبدیل به مُسکن می‌کند

باید چارچوب سیاسی و اقتصادی هرچند ضعیف در خارج از اتمسفر بازار سرمایه، دارای ثبات باشد تا قابلیت پیش‌بینی‌پذیری ایجاد کند و بتوان برنامه‌ریزی کوتاه مدت و سپس بلندمدت برای سرمایه‌گذاری انجام داد.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65472957/%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87

به گزارش بازار به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، سیدمحسن موسوی کارشناس بازار سرمایه گفت: با توجه به ابهام در وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی که لزوما تحت کنترل مدیران بازار سرمایه نیست، از جمله نرخ بهره، نقدینگی و همچنین با توجه به ابهام اساسی در وضعیت روابط بین‌الملل و برجام، هر بسته حمایتی هرچند بخشی از آن کارا باشد مانند انتشار اوراق تبعی که می‌بایست غیر دستوری باشد نه اجباری، مُسکن موقت است.

توسط دکتر ژند

دکتر ژند