ابهامات پرداخت وام با وثیقه سهام

منبع خبر: صدای بورس
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65211508/%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%AB%DB%8C%D9%82%D9%87-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85

توسط دکتر ژند

دکتر ژند