آینده مبهم این روش از فروش خودرو

منبع خبر: جدید پرس
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020104292898775040/%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%A8%D9%87%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88

توسط دکتر ژند

دکتر ژند