آینده تورم با اجرای طرح جهش مسکن

در عین حال که دولت معتقد است نهضت ملی مسکن به دلیل عدم استفاده از خط اعتباری بانک مرکزی، به تورم دامن نمی‌زند، برخی کارشناسان معتقدند در صورت اجرای این طرح، اقتصاد تورم‌های سطح بالا را تجربه خواهد کرد.

برخی کارشناسان معتقدند در صورت اجرای طرح جهش مسکن، اقتصاد تورم‌های سطح بالا را تجربه خواهد کرد.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn64619348/%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AC%D9%87%D8%B4-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86

افشین جاوید کارشناس بازار سرمایه با تشریح نتیجه یک تحقیق از شبیه‌سازی وام های بانکی با اجرای قانون جهش مسکن می گوید: به دلیل آنکه منابع مکفی برای اجرای چنین طرحی را ندارد افزایش پایه پولی از مسیر اضافه برداشت ها رخ می دهد که این اضافه برداشت به معنای استقراض غیر مستقیم دولت از بانک مرکزی است. او پیش بینی می کند: با اجرای این طرح ممکن است اقتصاد کشور وارد تورم های سطح بالا شود.

توسط دکتر ژند

دکتر ژند