آیا مالیات بر عایدی سرمایه شامل سهام می شود؟ | پرونده ای

پرونده ای با نام " مالیات بر عایدی سرمایه" در سال 91 در قالب اصلاح طرح مالیات های مستقیم راهی مجلس شورای اسلامی شد.

طرحی قرار بود برای جلوگیری از برهم ریختگی و سوء استفاده برخی از سوداگران تصویب شود.


کلید واژه ها: مالیات بر عایدی سرمایه – مالیات – مجلس شورای اسلامی – مالیات های مستقیم – سرمایه – شورای اسلامی – سوء استفاده – قرار بود – استفاده – مستقیم – پرونده – اسلامی – تصویب – اصلاح – شورای – قرار – سهام – مجلس


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn64378647/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF%D8%9F

توسط دکتر ژند

دکتر ژند