آیا صندوق های درآمد ثابت به وظایف خود در ماجرای خرید سهام عمل نکردند؟


این روز ها صحبت هایی در مورد حد نصاب خرید سهام توسط صندوق های درآمد ثابت مطرح شده است.

ماجرا از این قرار است که برخی از فعالین فضای مجازی اعلام کردند که صندوق های درآمد ثابت در زمینه خرید سهام حد نصاب 15 درصد را رعایت نکرده اند.

– “، در چند روز اخیر برخی از اهالی بازار سرمایه طی نامه ای پنج راهکار را جهت بهبود اوضاع بازار سرمایه ارائه کردند.

یکی از این راهکار ها این بود که صندوق های درآمد ثابت بزرگ ملزم شوند تا حداقل نصاب خرید سهام و افزایش حد نصاب خرید سهام را رعایت کنند.

چرا این پیشنهاد داده شد؟ ماجرا این است که در اسفندماه 99 و جهت بهبود اوضاع بازار سرمایه و تقویت سمت تقاضا طی نامه ای اعلام شد که صندوق های درآمد ثابت برای بهبود شرایط بازار باید میزان سهام در سبد خود را از 10 درصد به 15 درصد افزایش دهند.

این نامه بر اساس این موضوع یکی از پیشنهادات خود را رعایت حداقل نصاب خرید سهام توسط صندوق های درآمد ثابت عنوان کرده بود.

جدولی که در فضای مجازی چرخید! بعد از آن نیز جدولی تهیه شد که در شبکه های اجتماعی دست به دست چرخید و در آن جدول سعی شده بود به ببیننده القا شود که صندوق های درآمد ثابت در زمینه خرید سهام به تعهدات خود عمل نکرده اند.

آیا صندوق های درآمد ثابت به وظیفه خود درباره خرید سهام عمل نکردند؟ داده های این جدول چقدر درست بود؟ اما این جدول چقدر درست بود؟ و آیا صندوق های درآمد ثابت به وظایف خود در این زمینه عمل نکردند؟علی تیموری مدیرعامل گروه مالی کاریزما به این پرسش ها پاسخ داد.

علی تیموری مدیرعامل گروه مالی کاریزما به تازگی در فضای مجازی در خصوص عدم رعایت نصاب سرمایه گذاری در سهام صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت مطالبی منتشر شده که با واقعیت فاصله دارد.

شخص منتشر کننده تعمدا یا از روی نا آگاهی صرفا مبلغ سهام و حق تقدم سهام موجود در پرتفوی صندوق ها را استخراج و منتشر کرده است در صورتی که نصاب مزبور از 5 جزء تشکیل شده است که به نظر می رسد ایشان کوچکترین اطلاعاتی در خصوص جزییات نصاب مزبور نداشته است.

از این رو جهت پاسخ به سوال خبرنگاران نکات ذیل را متذکر می شوم: 1.

هیات مدیره وقت سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ 10 اسفند 1399 صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت را ملزم نمود حداقل 15 درصد از کل دارایی های خود را به سرمایه گذاری در سهام، حق تقدم سهام، قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران، گواهی سپرده کالایی و واحد های سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری، اختصاص دهند.

2.

در ادامه هیات مدیره وقت سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ 1400/01/25 مقرر نمود، سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار تأمین مالی اسلامی که با هدف تأمین نقدینگی جهت خرید سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران منتشر شده باشد، در ردیف نصاب سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام قرار گیرند.

3.

مجامع سالانه بسیاری از شرکت ها اخیرا برگزار گردیده و برخی از این شرکت ها سود قابل توجهی توزیع نموده اند، لذا بخشی از کاهش مبلغ سرمایه گذاری در سهام شرکت ها مربوط به تقسیم سود شرکت ها می باشد که در حال حاضر در حساب سود دریافتنی سهام شناسایی شده است و در قسمت سایر دارایی های صندوق ها درج شده است.

4.

در لیست منتشر شده اسامی برخی از صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نوع دوم و صندوق های سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی وجود دارد که صندوق ذکر شده هیچ الزامی به خرید سهام ندارد و صندوق های سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی هم ممنوعیت خرید سهام دارند.

5.

به دلایل متعددی رعایت انواع نصاب ها از جمله سهام توسط صندوق ها در حد یک یا دو درصد می تواند اتفاق بیافتد که با توجه به کاهش قیمت سهام طی چند وقت گذشته کاهش مزبور طبیعی است.

یا این امر به دلیل صدور واحد های سرمایه گذاری و بزرگ شدن اندازه صندوق می باشد که فرصت زمانی معقولی برای بررسی و انتخاب سهام و نهایتا رعایت نصاب باید در نظر گرفته شود.

برخی از صندوق ها نیز اخیرا مجوز فعالیت از سازمان اخذ نموده اند، این صندوق ها مطابق امیدنامه خود 6 ماه فرصت رعایت نصاب های ترکیب دارایی ها از جمله نصاب سرمایه گذاری در سهام را دارند.

6.

ورودی اخیر صندوق ها عمدتا از سوی شرکت های بزرگ بوده و ماهیتا بواسطه مقدار زیاد حجم پول ورودی رعایت نصاب در کوتاه مدت میسر نبوده، بخصوص صندوق های جدید که رشد قابل ملاحظه ای نیز داشته اند بیشتر با این مساله مواجه هستند.

این در حالیست که نصاب در صندوق های قدیمی کامل رعایت شده و منطقی هست صندوق های جدید بتوانند از فرصت های مقرر در اساسنامه و امید نامه استفاده نمایند.

بنا بر موارد 6 گانه فوق و بررسی وضعیت نصاب سهام در صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، به صورت صحیح رعایت شده است؛ و آنچه در واقعیت وجود دارد، بسیار متفاوت از آنچه که در رسانه ها ادعا شده است می باشد.

ضمنا صندوق هایی که پیشتر مواردی از عدم رعایت نصاب ها را داشته اند همواره در دریافت مجوز های توسعه ای از سازمان بورس با مانع مواجه شده اند و از این رو خود را پایبند به رعایت نصاب مقرر در قانون می دانند.

کلید واژه ها: بازار سرمایه – درآمد – صندوق – سهام – بازار – خرید – حد نصاب – سرمایه – نصاب – رعایت – بهبود – ماجرا – پیشنهاد – راهکار – نامه – افزایش – درصد – یکی از – اعلام – اوضاع – فضای مجازی – تقویت – اهالی – شرایط – موضوع – ارائه – وظایف – میزان – تقاضا – مجازی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn64601854/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B8%D8%A7%DB%8C%D9%81-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C

توسط دکتر ژند

دکتر ژند